ДОКУМЕНТА

 

Решење о регистрацији

Одлука о равномерној заступљености мушкараца и жена

Одлука о законском заступнику странке

Одлука о изгледу чланске карте

Правилник о чланарини

Одлука о уређењу међусобних односа организационих облика Српске радикалне странке у погледу дозначавања средстава

Одлука о начину коришћења средстава из члана 19. став 2. Закона о финансирању политичких активности

Одлука о именовању главног и одговорног уредника Велике Србије


Финансијски извештај 2016

Финансијски извештај 2015

Финансијски извештај 2014

Финансијски извештај 2013

Финансијски извештај 2012

Финансијски извештај 2011

Финансијски извештај 2010

Финансијски извештај 2009


Извештаји о прилозима 2016 – физичка лица

Извештај о прилозима 2015 – правна лица

Извештај о прилозима 2015

Извештај о прилозима 2014

Извештај о прилозима 2013

Извештај о прилозима 2012

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР