Лозничка „Топлана“ напредњацима служи да се бахате и злоупотребљавају службени положај. Срамота!

Градски одбор Српске радикалне странке Лозница не подржава избор новог директора ЈКП "Топлана", Миодрага Дишића, имајући у виду бројне пропусте у раду за које је био одговоран у претходном периоду, а које је и констатовала Државна ревизорска институција у свом извештају.

Наиме, директор Дишић је мимо закона и претходно прибављене сагласности надлежног тела Владе Републике Србије, запослио уговором о делу и привремено-повременим пословима за 10% више од предвиђеног броја запослених. Иако је имао могућност да то због потреба „Топлане“ уради преко агенција или омладинских задруга, он се одлучио за уговор о делу и тиме прекршио закон. Због тога је против директора и ЈКП „Топлане“ поднета прекршајна пријава и они су пресудом прекршајног суда у Лозници проглашени кривим. ЈКП "Топлана" је кажњена са 50.000 динара, а директор са 10.000 динара. Уместо да своју казну плати из свог џепа, исти је казну платио скидајући новчана средства са рачуна предузећа, о чему поседујемо доказ у виду извода из банке где се види наведена трансакција.

„За једног радника, Живорада Лазића, координатор Државне ревизорске институције утврдио је да се уопште не води евиденција о раду, односно о радним сатима. Господин директор је раднику Милану Панићу доделио противзаконит отказ, након чега је тужен и изгубио је спор. Поседујемо пресуду по којој је директор у обавези да истог радника врати на посао, уз новчану надокнаду за период током којег радник није радио и она износи 303.855 динара. Такође, поседујемо писмене доказе (налози за вожњу и исплату дневница) да се службено возило шкода фабија користило у приватне сврхе. Наиме, возило је коришћено за превоз техничког директора на преглед у Сремску Каменицу, а не до Новог Сада, како то пише у налогу. Оваква неодговорна и бахата пракса понављала се у још десетак случајева, о чему поседујемо доказе у облику налога и лекарске документације за наведено лице. Директор Дишић је започео изградњу радионице са магацином у 2020. години, расписао јавну набавку и доделио уговор 7. октобра 2020. године, фирми „Архиком“ из Новог Сада, а да није имао важећу грађевинску дозволу, која је заправо истекла. На основу тога из буџета Града су наменски издвојена средства у износу од 20.000.000 динара, која нису утрошена у ту намену, јер су радови прекинути због истека грађевинске дозволе, а друга још увек није издата. Ми постављамо питање где су и за шта утрошена наведена средства“, конкретни су лознички радикали, који захтевају одговоре на постављена питања.

Коментари

0 КОМЕНТАРА

ТВОЈ КОМЕНТАР

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ