ДОКУМЕНТА

 

Решење о регистрацији

Одлука о равномерној заступљености мушкараца и жена

Одлука о законском заступнику странке

Одлука о изгледу чланске карте

Правилник о чланарини

Одлука о уређењу међусобних односа организационих облика Српске радикалне странке у погледу дозначавања средстава

Одлука о начину коришћења средстава из члана 19. став 2. Закона о финансирању политичких активности

План четворогодишњег деловања са  посебним мерама за подстицање и унапређење родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у ораганима Српске радикалне странке

------------------------------------------------------------------------------------------

Фанансијски извештај 2022

Финансијски извештај 2021

Финансијски извештај 2020

Финансијски извештај 2019

Финансијски извештај 2018

Финансијски извештај 2017

Финансијски извештај 2016

Финансијски извештај 2015

Финансијски извештај 2014

Финансијски извештај 2013

Финансијски извештај 2012

Финансијски извештај 2011

Финансијски извештај 2010

Финансијски извештај 2009


Извештаји о прилозима 2023 – физичка лица

Извештаји о прилозима 2022 – физичка лица

Извештаји о прилозима 2016 – физичка лица

Извештај о прилозима 2015 – правна лица

Извештај о прилозима 2015

Извештај о прилозима 2014

Извештај о прилозима 2013

Извештај о прилозима 2012

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ