Гордана Поп-Лазић: ПАД ДОСОВЕ ВЛАДЕ

44
Гордана Поп-Лазић: ПАД ДОСОВЕ ВЛАДЕ

Рецензенти: Наташа Јовановић, Амђат Мигати
Аутор предговора: Весна Зобеница
Година издања: 2005.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР