Томислав Николић: НЕОКОМУНИСТИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

11
Томислав Николић: НЕОКОМУНИСТИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Рецензенти: Војислав Шешељ, Драган Тодоровић
Аутор предговора: Томислав Николић
Година издања: 1998.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР