Томислав Николић: САМ ПРОТИВ СВИХ

43
Томислав Николић: САМ ПРОТИВ СВИХ

Рецензенти: Зоран Красић, Момир Марковић
Аутор предговора: Весна Зобеница
Година издања: 2005.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР