Томислав Николић: СКУПШТИНСКИ ХОД ПО МУКАМА

12
Томислав Николић: СКУПШТИНСКИ ХОД ПО МУКАМА

Рецензенти: Војислав Шешељ, Никола Поплашен
Аутор предговора: Томислав Николић
Година издања: 1998.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР