Демагог или практичар

74
Демагог или практичар

Рецензенти: Томислав Николић, Стево Драгишић
Аутор предговора: Јелена Стојковић
Година издања: 1998.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ