Јул–август 2004.

026
Јул–август 2004.

САДРЖАЈ:
проф. др Христивоје Пејчић: ПОНИШТАВАЊЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И АРГАРНЕ РЕФОРМЕ
др Коста Николић: РАВНОГОРСКА ШТАМПА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
др Бранко Надовеза: ПРЕДЛОЗИ ПОДЕЛЕ ТУРСКОГ ЦАРСТВА УОЧИ БАЛКАНСКИХ РАТОВА
др Небојша Теофиловић: ПОЛИТИЧКА КОРУПЦИЈА И ПРАЊЕ НОВЦА
мр Слободан Томић: ДОСОКРАТСКА ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДЕ
Н. С. Леонов: КРСНИ ПУТ РУСИЈЕ 1991-2000 (ПРЕВОД: СЕНКА ТРАЈКОВИЋ)
проф. др Радмило Петровић: НОВО ЧИТАЊЕ ФРОМА
проф. др Радмило Петровић: "ВРЕДНОСТ НАСУПРОТ БЕДИ, КУЛТУРА НАСУПРОТ НЕЗНАЊУ И КОМУНИКАЦИЈА НАСУПРОТ РАТА"
мр Дејан Б. Мировић: ПУТИНОВА ОБМАНА РУСИЈЕ
проф. др Душко Томић: НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК-ЛАТЕНТНИ МЕГАКОНФЛИКТ ГЛОБАЛНИХ АКТЕРА (РАТ ПРОТИВ ЕВРОПЕ)


Година издања: 2004.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ