Јул–август 2009.

082
Јул–август 2009.

САДРЖАЈ:
мр Ненад Васић: КОМУНИКАЦИЈСКО СХВАТАЊЕ МАС-МЕДИЈА Ж. БОДРИЈАРА
др Коста Николић: ЧЕТНИЦИ И ОРГАНИ ВЛАСТИ НДХ У БИХ 1942.
др Момчило Исић: ДУХОВНИ ЖИВОТ СЕЉАШТВА У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
др Бранко Надовеза: ПРИЛОЗИ БОЉЕМ ПОЗНАВАЊУ МАКЕДОНСКОГ ПИТАЊА
мр Небојша Ђокић: БОРБЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ПОМОРАВЉА ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ
Оливера Думић: НАЈМАЊИ ОСМАНСКИ ФОРТИФИКАЦИЈСКИ ОБЈЕКТИ
Јован Мирковић: РЕШЕЊЕ СРПСКОГ ПИТАЊА ДЕПОРТАЦИЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА
др Бранко Надовеза: РАДОСЛАВ ВЕСНИЋ-МЛАЂИ, ДР МИЛЕНКО ВЕСНИЋ-ГРАНСЕЊЕР СРПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ


Година издања: 2009.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ