Март–април 2004.

024
Март–април 2004.

САДРЖАЈ:
проф. др Сретен Сокић: ЕКОНОМИЈА ТРАНЗИЦИЈЕ У КИНИ
Раде Рајић: ИДЕАЛИ ВИТЕШКЕ ЧАСТИ МИЛОША ОБИЛИЋА
др Момчило Суботић: ИДЕЈА О "ХРВАТСКОМ ДРЖАВНОМ И ИСТОРИЈСКОМ ПРАВУ" И СРПСКИ НАРОД У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС
проф. др Марко Атлагић: ВЕКСИКОЛОГИЈА КАО ПОМОЋНА ИСТОРИЈАСКА НАУКА С ОСВРТОМ НА СРПСКУ ВЕКСИКОЛОГИЈУ
академик Богумил Храбак: ПЉАЧКАШИ СА ИСТОЧНЕ СТРАНЕ У ХЕРЦЕГОМИНИ 1918-1921. ГОДИНЕ
мр Љубомир Петровић: РАСПРАВЕ О ДЕМОКРАТИЈИ У БЕОГРАДСКИМ ЧАСОПИСИМА 1929-1941. ГОДИНЕ
др Бранко Надовеза: ИДЕЈА ВЕЛИКЕ СРБИЈЕ И СРПСКЕ БАНОВИНЕ
др Милорад П. Радусиновић: ВОЈНИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ВРИЈЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ 1908-1909. ГОДИНЕ
проф. др Радмило Маројевић: ТАМНА МЈЕСТА У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ (IV): ДА СЕ СЛУШАМ, ЗРНО ДА ЂАВОЉЕ
Слободан Миладиновић: РАСПОДЕЛА ДРУШТВЕНЕ МОЋИ У ЈУГОСЛЕНСКОМ ДРУШТВУ (1945-1990)
др Драгољуб Петровић - Колос: ДРЖАВНОПРАВНИ СТАТУС СРБИЈЕ КРОЗ ВЕК
др Миодраг Д. Перић: КАРАКТЕРИСТИКЕ ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ФЕНОМЕНА ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ (1945-1990)
проф. др Радмило Петровић: ЈОВАН ЦВИЈИЋ У САНУ


Година издања: 2004.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ