ДОНАЦИЈЕ

 

Рачун Српске радикалне странке за уплате прилога: 205-135600-09, Комерцијална банка

 


По слову Закона о финансирању политичких активности (даље само Закон), све политичке странке финансирају се из:
– јавних и
– приватних извора. (чл. 3, ст. 1 Закона)

У смислу овог закона под јавним изворима подразумевају се средства која се добијају из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета локалне самоуправе на основу броја посланика, односно одборника политичке партије у овим скупштинама.

Од избора 2012. године Српска радикална странка губи статус парламентарне политичке странке на републичком нивоу. Тиме је изгубила основна финансијска средства за нормално функционисање и рад свих својих одбора, јер новац који добија на основу заступљености у покрајинској скупштини и одборника по општинама и градовима у Србији није довољан, те смо принуђени да искористимо и другу законску могућност – приватни извори финансирања.

Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији. (чл. 7 Закона)

Чланарина у Српској радикалној странци наплаћује се на годишњем нивоу и важи за читаву календарску годину. Прилог је новчани износ, осим чланарине, који физичко или правно лице добровољно даје политичкој партији.

Законска обавеза даваоца прилога јесте да прилог уплати искључиво са текућег рачуна и достави политичкој партији Изјаву правног лица / Изјаву физичког лица да није прекорачио максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона (за физичко лице – највише 20 просечних месечних зарада, за правно лице – највише 200 просечних месечних зарада).

Уколико је прилог већи од једне просечне месечне зараде, Српска радикална странка је дужна да у року од осам дана на својој званичној интернетској презентацији објави све податке о прилогу (уплатилац, износ, датум и сврха).

Хвала што помажете рад Српске радикалне странке!

Контакт
Имејл-адреса: finansije@srpskaradikalnastranka.rs
Тел.: +381 11 3166905

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ