ЦЕНТРАЛНИ СТРАНАЧКИ ОРГАНИ

Српска радикална странка има две врсте органа: органи који делују на целокупној територији Странке - Централни страначки органи и органи који делују на дређеном делу територије, тзв. територијални органи.

Органи Српске радикалне странке који делују на целокупној територији јесу: Отаџбински конгрес, Централна отаџбинска управа, Председник, пет потпредседника, Генерални секретар, Председнички колегијум, Статутарна комисија и Надзорни одбор.

Територијални органи: Извршни одбори, окружни одбори, општински одбори и месни одбори.

 

Отаџбински конгрес

Највиши орган Српске радикалне странке је Отаџбински конгрес.

Редовно одржавање Конгреса је једном у 4 године.

Конгрес чине делегати по функцији и делегати бирани на општинским одборима.

Делегате по функцији чине чланови Централне отаџбинске управе, председник Странке, чланови извршних одбора, чланови Статутарне комисије, чланови Надзорног одбора, сви посланици, председници општинских одбора, сви министри и председници општина који су чланови Странке.

Сваки општински одбор бира по два делегата и још по једног по паритету који им пропише Извршни одбор.

Делегати Конгреса бирају председника Странке, чланове Централне отаџбинске управе, чланове Статутарне комисије и чланове Надзорног одбора.

 

Одржани Конгреси Странке

Први отаџбински конгрес Српске радикалне странке одржан је 23. јануара 1990. године у Батајници.

Други отаџбински конгрес представља заједничка седница Скупштине Српског четничког покрета и већине месних одбора Народне радикалне странке, одржана 23. фебруара 1991. године у Крагујевцу, на којој је проглашено уједињење у Српску радикалну странку.

Трећи отаџбински конгрес одржан је у Београду 30. јануара 1994. године и организационо је објединио српске радикале свих српских земаља.

Четврти отаџбински конгрес одржан је у Београду 18. маја 1996. године, и на њему је усвојен нови Програм и Статут српских радикала.

На Петом отаџбинском конгресу одржаном 23. јануара 2000. године усвојене су измене и допуне Статута српских радикала.

Шести отаџбински конгрес одржан је 23. фебруара 2003. године пред добровољни одлазак проф. др Војислава Шешеља у Хаг.

Седми отаџбински конгрес одржан је 8. октобра 2006. године.

Осми отаџбински конгрес одржан је 19. септембра 2010. године у Сава центру, када су свим страначким органима продужени мандати до повратка проф. др Војислава Шешеља из Хага.

Девети отаџбински конгрес одржан је 30. маја 2015. године у дворани Дома синдиката.

Десети отаџбински конгрес одржан је 4. маја 2019. године у Хртковцима.

 

Централна отаџбинска управа

Централна отаџбинска управа (даље, само: Управа) је највиши орган одлучивања у Странци између двају заседања Конгреса.

Управу Странке чини сто двадесет један члан које бира Конгрес на мандатни период од четири године.

Председник Странке је уједно и председник Управе. Председник Управе сазива седнице и руководи радом Управе.

Управа Странке на предлог Председника бира и разрешава заменика председника, пет потпредседника и Генералног секретара.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ