April–maj 2006.

042
April–maj 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (9.7.2003–27.8.2003)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM