HAŠKO INAUGURISANjE GOVORA MRŽNjE (Srpski narod i novi svetski poredak – VIII tom)

158.
HAŠKO INAUGURISANjE GOVORA MRŽNjE (Srpski narod i novi svetski poredak – VIII tom)

Knjiga predstavlja naučnoistraživačko delo prof. dr Vojislava Šešelja sastavljeno iz tri osnovna dela. U prvom delu autor obrađuje sav materijal do kojeg je došao proučavajući relevantnu literaturu o pravnim aspektima tretiranja govora mržnje kao krivičnog dela.
U drugom delu dr Šešelj navodi iskustvo sa haškom pravdom na ličnom primeru kroz brojna kršenja njegovih osnovnih prava kao optuženog. Kompletan dokazni spis predstavljen je u trećem delu knjige, u kojem je autor izneo sav dokazni materijal tužilaštva, sudskog veća i odbrane.

Recenzent: dr Dejan Mirović
Autor predgovora: prof. dr Vojislav Šešelj
Autor pogovora: Vjerica Radeta
Godina izdanja: 2014.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM