JEDNA BANANA ZA KOFI ANANA

97.
JEDNA BANANA ZA KOFI ANANA

Knjiga počinje tekstovima o prof. dr Vojislavu Šešelju koji su objavljeni u jugoslovenskoj štampi u periodu od januara 1990. do decembra 1993. godine.
U drugom delu su publikovane stenografske beleške diskusija poslanika Srpske radikalne stranke sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 2006. do 2008. godine.

Recenzenti: dr Branko Nadoveza i mr Dejan Mirović
Autor predgovora: Vesna Zobenica
Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM