Maj–jun 2007.

062
Maj–jun 2007.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (6.2.2006–14.3.2006)


Godina izdanja: 2007.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM