Mart–april 2007.

059
Mart–april 2007.

SADRŽAJ:
prof. dr Aleksa Milojević: NEPODNOŠLjIV TERET PDV
dr Branko Nadoveza: POLITIČKA MISAO MIRKA KUS-NIKOLAEVA
dr Veselin Đuretić: VIDOVDANSKI POGLED SA JUGOSLOVENSKIH I SRPSKIH RAZVALINA 20. VEKA
dr Milorad P. Radusinović: BEOGRADSKA KVISLINŠKA ŠTAMPA O BEOGRADSKIM KOMUNISTIMA U SRBIJI I RATNIM PRILIKAMA U HRVATSKOJ (1941-1942)
dr Dragoljub Petrović - Kolos: GENOCID I GENOCIDNOST NA JUGOSLOVENSKOM PROSTORU KROZ 20. VEK
Nataša Marković: SAVREMENI LEVIČARSKI EKSTREMIZAM I TERORIZAM
Jovan Mirković: ISTORIJSKO PAMĆENjE SRPSKG NARODA I IZJAVA "DA JE NDH BILA IZRAZ POVIJESNIH TEŽNjI HRVATSKOGA NARODA"
dr Zoran Milošević: PROGON RUSA IZ KAZAHTANA
dr Dragoljub Petrović - Kolos: PRILOZI ISTORIJI PRVE SRPSKE DRŽAVE U NOVOM VEKU
Marijana Dragić: INVESTICIONO REAGOVANjE U FUNKCIJI REALIZACIJE STRATEGIJE PREDUZEĆA
dr Momčilo Subotić: DIPLOMASKI RADOVI STUDENATA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA-POLITIKOLOŠKI I MEĐUNARODNI SMER (1992-2004)
dr Branko Nadoveza: KRATKA ISTORIJA TURSKE 19. I 20. VEKA
Zoran Č. Vukadinović: PRILOG BIO-BLIOGRAFIJI GRIGORIJA BOŽOVIĆA
prof. dr Milan Vanku: NIKOLAE TITULESCU-CONTEMPORANUL NOSTRU EDITURA REGIA AUTONOMA "MONITOURUL OFICIAL", BUCURESTI 2002, P.475
Adrian Nastase: NIKOLAE TITULESCU-CONTEMPORANUL NOSTRU EDITURA REGIA AUTONOMA "MONITOURUL OFICIAL", BUCURESTI 2002, P.476
Davor Marijan: VJEŠTAČKI NALAZ: O RATNIM VEZAMA HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE (1991-1995)


Godina izdanja: 2007.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM