Novembar–decembar 2002.

018
Novembar–decembar 2002.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE
PRETPRETRESNA INFORMACIJA TUŽILAŠTVA KOSOVSKOG DELA OPTUŽNICE SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Godina izdanja: 2002.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM