Novembar–decembar 2005.

037
Novembar–decembar 2005.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (3.3.2003–11.4.2003)


Godina izdanja: 2005.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM