SRPSKI BARON MINHAUZEN ALEKSANDAR VUČIĆ

107.
SRPSKI BARON MINHAUZEN ALEKSANDAR VUČIĆ

Medijska hronologija neuspelog puča u Srpskoj radikalnoj stranci, oslikana kroz radijska i televizijska gostovanja Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića tokom oktobra i novembra 2008. godine.

Recenzenti: Elena Božić-Talijan i mr Dejan Mirović
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER