UMAČE MI HOLANDSKA KRALjICA

122.
UMAČE MI HOLANDSKA KRALjICA

Još jedno delo prof. dr Vojislava Šešelja koje pripada takozvanom haškom opusu. Knjiga obuhvata širok vremenski period, od 2012. godine pa sve do izricanja oslobađajuće presude 31. marta 2016. godine, u kome je nastalo svega oko 600 strana sudskih dokumenata, što na najbolji mogući način oslikava činjenicu da je osnovni zadatak Haškog tribunala od podizanja političke optužnice pa do donošenja presude bio da lidera Srpske radikalne stranke po svaku cenu ukloni sa političke scene Srbije. Dvanaestogodišnji pritvor bio je cena koju je platio Šešelj, dok je pravno rastakanje i uništenje svakog vida eventualnog budućeg integriteta Haškog tribunala cena koju je platila globalistička aždaja oličena u SAD i vodećim zemljama EU.
Pažnji čitalaca posebno preporučujemo zahtev za izuzeće danskog sudije Harhofa, koji je možda i odlučujuće uticao na finalnu fazu sudskog postupka i kasnije donošenje oslobađajuće presude, kao i zahtev dr Vojislava Šešelja za isplatu odštete za dvanaestogodišnji pritvor.
U drugom delu knjige objedinjeni su brojni novinski tekstovi objavljeni tokom marta, aprila i maja 2009. godine u čijem fokusu je bio prof. dr Vojislav Šešelj.

Recenzenti: Božidar Delić i Filip Stojanović
Autor predgovora: Aleksandra Belačić
Godina izdanja: 2016.

VIDEO SNIMCI

TVITER