Potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta 18. oktobra od 8:30 časova gostuje na TV Kurir u emisiji "Jutarnji program"! 

opširnije

Predsednik Srpske radikalne stranke 17. oktobra od 9:00 časova gostuje na TV Pink u emisiji "Jutarnji program"! 

opširnije

Predsednik Srpske radikalne stranke 16. oktobra od 9:00 časova gostuje na TV Hepi u emisiji "Jutarnji program"!

opširnije

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke 17. oktobra od 20:30 časova gostuje na TV Most u emisiji "Parabola". 

opširnije

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke 14. oktobra od 15:00 časova gostuje na TV Hepi u emisiji "Posle ručka". 

opširnije

Potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta 12. oktobra od 20:00 časova gostuje na VTV Valjevo! 

opširnije

Potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta 7. oktobra od 15:00 časova gostuje na TV Hepi u emisiji "Posle ručka"! 

opširnije

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke 7. oktobra od 7:35 časova gostuje na Kurir TV u emisiji "Jutarnji program". 

opširnije

Predsednik Srpske radikalne stranke 4. oktobra od 9:00 časova gostuje na TV Hepi u emisiji "Jutarnji program"! 

opširnije

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke 2. oktobra od 11:00 časova gostuje na TV Hepi u emisiji "Jutarnji program".

opširnije

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM