Akcija prikupljanja potpisa građana protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju

OO Medijana Srpske radikalne stranke u Nišu je 8.novembra 2011 godine postavio punkt u centru grada i, uz lepljenje plakata, pridružio se akciji prikupljanja potpisa građana  protiv ulaska Srbije u Evropsku Uniju, koju je Srpska radikalna stranka organizovala na teritoriji čitave Srbije.

Akcija Srpske radikalne stranke naišla je na veliku podršku i odobravanje građana Srbije, što samo pokazuje da je stanovištvo Srbije konačno shvatilo da put Srbije ka EU i NATO paktu, kojim ga vodi aktuelni režim, predstavlja pogrešan politički put koji je poguban za Srbiju i srpski narod.

Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju zbog sledećih političkih uslova koje mora da ispuni da bi postala članica Evropske unije:

  1. Srbija mora da prizna nezavisnost države Kosovo.
  2. Srbija mora da prizna nezavisnu državu Vojvodinu.
  3. Srbija mora da omogući široki stepen autonomije za Sandžak i Preševo.
  4. Srbija mora aktivno sarađivati sa režimom Mila Đukanovića u Crnoj Gori na pretvaranju crnogorskih Srba u novu fantomsku crnogorsku naciju.
  5. Srbija mora pomagati SAD i EU u ostvarenjeu njihovog cilja da unište Republiku Srpsku, stvore unitarnu  državu Bosnu i Hercegovinu pod dominacijom Bošnjaka, što bi otvorilo prostor za tiho etničko čišćenje Srba iz sadašnje Republike Srpske, kao što su danas Srbi etnički očišćeni sa teritorije Federacije Bi H.
  6. Srbija ne sme, u ime proteranih Srba iz Srpske Krajine, da traži obeštećenje od Hrvatske na ime oduzete ili uništene nepokretne imovine Srba iz Hrvatske
  7. Srbija mora da prihvati da pripadnici većinskog, srpskog naroda u Srbiji moraju imati status građana drugog reda u odnosu na nacionalne manjine i da se to nazove pozitivna diskriminacija. To je već ušlo u Ustav Srbije.
  8. Srbija mora da postane članica NATO-pakta, vojne organizacije koja je potpuno u službi interesa SAD, a interes SAD na Balkanu je biološki nestanak Srba. To istovremeno znači da Srbija ne sme da postane član Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), ruskog vojnog saveza, koji bi garantovao Srbiji očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i obezbedio bezbednost svih građana Srbije, uključujući i one koji žive na Kosmetu.

Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju zbog sledećih ekonomskih uslova koje mora da ispuni da bi postala članica Evropske unije:

1.Srbija mora sve svoje privredne resurse  predati u ruke SAD i EU, a pre svega sektor energetike, poljoprivrede, telekomunikacija i bankarski sektor.

2. Srbija  ulaskom u EU gubi mogućnost bescarinskog izvoza na tržište buduće EVROAZIJSKE UNIJE  koju će činiti Rusija, Ukrajina, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan,Jermenija i Moldavija sa tržištem od preko 250 milona ljudi, čime sebi uskraćuje jedinu realnu mogućnost za privredni oporavak, pošto izvozom svojih prehrambenih proizvoda na ovo tržište, bez carine od 75%, može ostvariti potencijalni izvoz u vrednosti od oko 5 milijardi evra. Ovoliki izvoz na tržište EVROAZIJSKE UNIJE neutralisao bi spoljnotrgovinski deficit Srbije koji predstvalja osnovni ekonomski problem Srbije iz kojeg proizilaze svi ostali ekonomski problemi. Da bi se otvorilo jedno radno mesto u Srbiji ,Srbija mora godišnje da izveze robu u vrednosti 15000 evra. Izvozom u Rusiju i tržišta Evroazijske unije u Srbiji bi se otvorilo oko 300000 novih radnih mesta i obezbedile penzije za oko 150000 penzionera.

Sa druge strane Srbija nema robu koja može biti konkurentna na tržištu EU, jer je tehnološki zaostala, a na tom tržištu ne može da plasira čak ni poljoprivredne proizvode, jer vodeće zemlje EU daju svojim poljoprivrednicima ogromne subvencije koje naša država ne može obezbediti našim poljoprivrednicima, jer nema novca u budžetu, zbog čega su i naši poljoprivredni proizvodi nekonkurentni na evropskom tržištu. Zato između tržišta EU i tržišta Evroazijske unije Srbija mora da se opredeli za ovo drugo, pošto samo  na tom tržištu  njena roba može biti konkurentna.

O evropskim fondovima koje bi Srbija koristila nakon ulaska u EU nema ni govora, jer EU već danas nema novca da pokrije dugovanja pojedinih država- članica poput Grčke, Italije,Španije, Portugala i Irske i velika je verovatnoća da će zbog toga EU da se raspadne u narednih desetak godina.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM