Ako niste sposobni da utrošite sredstva iz budžeta, umanjite cene komunalnih usluga i gradskih taksi!

Srpska radikalna stranka izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog višegodišnje izrazito loše realizacije budžeta u Novom Sadu, u prvom redu kapitalnih projekata, koja za posledicu ima akumulaciju ogromnih neutrošenih sredstava i suficit koji se meri milijardama. Već šest godina se vrtimo u začaranom krugu, jer je suficit u budžetu Novog Sada između 5 i 6 milijardi dinara. Glavni uzročnik problema je nedostatak ideje, ambicije, odlučnosti i hrabrosti kod gradske vlasti i katastrofalna realizacija programa Uprave za građevinsko zemljište i investicije. Imajući u vidu da Novi Sad prihoduje daleko više, nego što je u stanju da potroši, jedino logično rešenje je da se umanje cene svih komunalnih usluga – cena grejanja, usluge vode i kanalizacije, cena iznošenja smeća, gradske komunalne i administrativne takse i, da se ukine pljačkaški namet dimničarina.“ – izjavio je na današnjoj konferenciji za medije Đurađ Jakšić, predsednik Odborničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Grada Novog Sada.

Jakšić je rekao da se ove godine ništa neće promeniti i da je jasno, na osnovu dinamike realizacije rashodne strane budžeta, da suficit na kraju 2019. godine, neće biti ispod 6 milijardi dinara.

„Nije normalno da svake godine prenosimo po 50 miliona evra neutrošenih sredstava, da Grad drži u dve poslovne banke oročeno 3,5 milijardi dinara, dok još uvek, u 21. veku, dobar deo Novog Sada nema elementarne civilizacijske uslove za život – vodu, asfalt, struju, kanalizaciju i uličnu rasvetu. Nenormalno je da grad sa najvećim budžetom po glavi stanovnika u Srbiji, koji na raspolaganju godišnje ima čak 30 milijardi dinara, ide u javno privatno partnerstvo da bi rešio problem parkiranja u najužem gradskom jezgru. Nije normalno da grad čija je kasa puna do vrha, nije u stanju da reši problem sa odlaganjem otpada, nego još uvek na ulazu u prestonicu kulture 2021. imamo planinu smeća i poluuređeno smetlište.“ – istakao je Jakšić.

Srpski radikali ističu da se oštro protive praksi avansne isplate dobavljačima i izvođačima radova, ukoliko Grad ne dobija posebne benefite i olakšice, zbog ovakvog načina izmirenja troškova.

  • za građevinsko zemljište i investicije masovno vrši avansne isplate, vara sama sebe i prikazuje lažnu sliku ostvarenja programa. Mora neuporedivo življe i dinamičnije da se radi u ovoj Upravi, jer je ona glavni nosilac kapitalne potrošnje u Novom Sadu. Srpska radikalna stranka poziva vlast u Novom Sadu da smanji cenu svih komunalnih usluga i gradskih taksi, jer je, po svemu sudeći, to jedini način da se napravi balans između prihodne i rashodne strane u budžetu Grada Novog Sada.“ – zaključio je Đurađ Jakšić.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM