Katastrofalno stanje u JKP „Zoohigijena i veterina“ Novi Sad?

Srpska radikalna stranka izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog situacije u najmlađem novosadskom preduzeću JKP „Zoohigijena i veterina“ Novi Sad. Ovo JKP koje radi već pet godina, osnovano je sa dva osnovna cilja: da se smanji populacija pasa i mačaka lutalica na gradskim ulicama i da se drastično umanji broj tužbi protiv Grada zbog napada ovih životinja. Bez obzira na gromoglasna obećanja i stotine miliona dinara utrošenih sredstava JKP „Zoohigijena i veterina“ nije ispunila očekivanja i osnovnu namenu zbog čega je osnovana. Uprkos ogromnim sredstvima koja su izdvojena za kontrolu i smanjenje populacije pasa i mačaka lutalica, na ulicama Novog Sada, njihov broj se, tokom proteklih godina drastično povećao.

„Povećanje broja lutalica dovelo je i do porasta broja tužbi građana zbog napada ovih životinja, što se jasno uočava iz godišnjeg izveštaja gradskog Pravobranilaštva. Isplata odštetnih zahteva i sudskih taksi Grad na godišnjem nivou košta stotine miliona dinara, pa se opravdano postavlja pitanje stručnosti rukovodećeg kadra ovog preduzeća? Prema našim saznanjima, situacija u ovoj firmi je zabrinjavajuća, mesecima u nazad se proveravaju načini njenog poslovanja i finansijskog bilansa, a takve sumnje potvrđuju i minuli događaji, kada je došlo do kadrovske promene na mestu direktora JKP „Zoohigijena i veterina“ Novi Sad“ - ističe Vanja Božić, potpredsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Novi Sad i odbornik srpskih radikala u Skupštini Grada Novog Sada.

Iako su godinama tvrdili da su zadovoljni sa njegovim radom gradski čelnici donose odluku da se ne produži mandat diplomiranom veterinaru Aleksandru Bursaću, koji se nalazio na funkciji direktora od osnivanja tog preduzeća, i na njegovo mesto postavljaju ekonomistu Nenada Benovića. Samo tri meseca nakon imenovanja, Benović podnosi neopozivu ostavku na funkciju direktora.

„Srpska radikalna stranka poziva naprednjačku vlast u Novom Sadu da ozbiljno shvati veliki komunalni problem po pitanju pasa i mačaka lutalica i da hitno, bez odlaganja, pristupi njegovom rešavanju, na zadovoljstvo svih Novosađana. JKP „Zoohigijena i veterina“ nije ispunilo očekivanja i potrebno je kvalitetnim kadrovskim rešenjem sanirati situaciju u ovom preduzeću i uvesti red“ – zaključio je Vanja Božić.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM