Konferencija Aleksandra Šešelja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 18. maj 2020. godine

Aleksandar Šešelj: Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka zahteva da se
zabrani ulazak svim migrantima u Republiku Srbiju.
Od 2015. godine neprestano kritikujemo politiku vlade prema migrantskom
pitanju. Po našem mišljenju, ona je bila veoma neodgovorna što je za posledicu
imalo to da je došlo do širenja atmosfere straha među građanima Srbije, koja je
bila potpuno opravdana, imajući u vidu da nije bilo nijednog podatka o broju
migranata u Srbiji, o potencijalnim krivičnim delima koje su migranti učinili u
našoj zemlji, niti to gde su oni ušli, gde se oni kreću i gde se oni nalaze. Dakle,
veoma neodgovoran pristup od strane Vlade Republike Srbije.

Podsetiću vas da je u toku ovog vanrednog stanja i pre vanrednog stanja došlo do
određenog broja sukoba između migranata i građana Srbije, do nekih krivičnih dela
i određenih glasina koje su ostale nepotvrđene, ali to je krivica vlasti u Srbiji i
imali smo situaciju da je vlast u Srbiji iskazala averziju prema građanima Srbije,
koji dolaze iz inostranstva, koji su u inostranstvo otišli trbuhom za kruhom, a u
isto vreme nije bilo praćenja koliko to migranata na dnevnom nivou ulazi u našu
zemlju. Dakle, u situaciji u kojoj se sprečava, odnosno savetuje, preporučuje
građanima Srbije da ostanu u zemljama u kojima se nalaze ( a po Ustavu Republike
Srbije Republika Srbija je država srpskog naroda), u isto to vreme imamo
nekontrolisani protok migranata.

Onda smo čuli od ministra Stefanovića u Narodnoj skupštini kako nije tačno
to da se migranti kreću u Srbiji nekontrolisano i da čine određena krivična dela,
i da njih ima veoma mali broj, i da ne mogu više da uđu u Srbiju, zato što su
zatvorene granice. Kao da su oni do sad pa ulazili legalno, tako što bi pokazali
pasoš na pasoškoj kontroli! Oni su ulazili u Srbiju ilegalno, tako da nisu
prolazili ni karantin, nisu ni testirani na Kovid virus. Dakle, to je pokazalo da
se Republika Srbija, odnosno državna vlast, postavila tako da su interesi
migranata preči od interesa građana Srbije.

U isto vreme slušali smo kako su lažne vesti to da migranti čine određena
krivična dela u Srbiji, da prolaze nekažnjeno i da oni zaplašuju građane Srbije u
mestima gde se oni nalaze, a onda posle nekoliko dana zbog toga se podiže Vojska
Srbije da zaštiti građane Srbije od ilegalnih migranata. Kako se sad podiže
Vojska Srbije ukoliko su to lažne vesti!?!

A slušali smo i mesecima, ako ne i godinama, licemerne zahvalnice iz
Evropske unije vlastima u Srbiji što štiti migrante od građana Srbije, a onda sad
nekako se potrefilo da to bude dvadesetak dana, odnosno mesec dana pre održavanja
parlamentarnih izbora u Srbiji, Vojska Srbije u stvari štiti građane od
migranata.

Ono što treba da bude strategija Vlade Republike Srbije kod migrantskog
pitanja jeste sprovođenje svih ilegalnih migranata u Evropsku uniju, odnosno na
granične prelaze, odnosno na granice između Srbije i zemalja koje su sada u
Evropskoj uniji.
Zašto bi bilo kakav teret migrantske krizne bio na Srbiji, kada su baš te
zemlje u koje migranti žele da idu izazvale te ratove i takvu situaciju u njihovim
matičnim zemljama, hajde da se oni pozabave tim pitanjem i da oni to rešavaju, a
Srbija da učini što je više moguće da osigura bezbednost svojih građana i interese
građana Republike Srbije. Da mi njih sprovedemo u Evropsku uniju, pa ćemo se onda
mi tamo opet sresti jednog dana, za 100 godina, kada i Srbija bude član Evropske
unije.

Takođe, ukoliko danas, po rečima ministra Stefanovića, ima oko 8.000
migranata, trebalo bi prvo da se vidi gde su ta lica i kako je najbolje moguće i
optimalno za građane Srbije da što pre oni pređu granicu, odnosno uđu u Evropsku
uniju, jer to je i u njihovom interesu, oni su zato i došli, a to je u interesu građana
Republike Srbije. Dakle, teret cele migrantske krize ne sme da bude na Srbiji, koja
nije imala veze sa izazivanjem te krize, nego u interesu građana Srbije treba da
bude da imaju vladu koja se stara o položaju i bezbednosti svih građana Srbije i u
skladu sa tim da reši, na najbolji mogući način, migrantsko pitanje.
Izvolite, ukoliko imate nekih pitanja.

Novinar: Da li stvarno verujete da imamo 8.000 migranata ili ih ima više?
Aleksandar Šešelj: Ja mislim da ih ima i više, ali ne zato što sad ja ne
verujem nekim informacijama, koje dolaze od naših zvaničnika, već zato što je
nemoguće kontrolisati broj ljudi koji nelegalno ulaze u zemlju. Dakle, vi možete
kontrolisati ukoliko neko dođe na pasošku kontrolu, na granični prelaz i onda
vi možete da znate koliko je ljudi ušlo, kao što smo mi, na primer, znali koliko se
građana Srbije vratilo iz zemalja Evropske unije i nekih drugih zemalja u vreme
vanrednog stanja. Ako neko nelegalno ulazi u vašu zemlju, ne postoji način da vi to
kontrolišete osim da čuvate granice. A mi se pet godina pravimo kao da se to ne
dešava, odnosno vlast u Srbiji se pravi kao da se to ne dešava, a onda u pet dana se
angažuje Vojska da okruži migrantske kampove kako bi čuvala građane Srbije od ilegalnih migranata. Dakle, valjda bi trebalo da se spreči uzrok, a ne posledica, a
pravo rešenje bi bilo zaštita naše granice i da onda možemo da to
kontrolišemo, da onda sve te ljude sprovedemo tamo gde oni žele da idu. Dakle, mi
njih na to ne teramo, kao što ih nismo ni terali da dođu ovde, a kao zemlja, koja je
periferija Evropske unije, a to je nažalost Republika Srbija i to će tako biti i u
budućnosti, mi smo već čuli najave od strane evropskih zvaničnika, Evropskog
parlamenta i Evropske komisije da su te zemlje otprilike predviđene da budu
parking za migrante, odnosno neka vrsta onoga što je nekad bila Vojna krajina,
tampon zone, odnosno granice sa zemljama Evropske unije, gde bi oni bili
stacionirani.
Mi smatramo, Srpska radikalna stranka smatra da to nije u našem interesu, da
to ne smemo da dopustimo i treba da radimo na ostvarivanju interesa naših
građana, a ne da ispunjavamo naloge koji nam dolaze iz inostranstva, koji očigledno
nisu u našem interesu.
Novinar: Priča se da je potpisan sporazum o tome da ćemo biti dužni da
prihvatimo one migrante koje Evropa već počinje da vraća nazad...
Aleksandar Šešelj: Ukoliko dođe do takvih sporazuma, odnosno ukoliko bude
došlo do ratifikacije takvih sporazuma, to bi bilo nešto veoma nepovoljno i
veoma loše za našu zemlju. Za sada, u Narodnoj skupštini se nisu pojavili takvi
međunarodni ugovori i ne mogu o tome da govorim, ali skandalozno bi bilo da vlast
u Srbiji pristane na ulogu koju Evropska unija ima za Srbiju, a to je da bude tampon
zona, odnosno parking za migrante. To nije u našem interesu i ne bi smela nijedna
vlada u Srbiji, nijedna stranka u Srbiji to da prihvati. Ne iz razloga neke
neopravdane ili iracionalne ksenofobije, već iz razloga zaštite naših građana i
njihove bezbednosti. Ukoliko mi imamo, pogotovo u manjim mestima u Srbiji,
pogotovo u mestima na severu Srbije, odnosno u Vojvodini, takvu atmosferu i
slučajeve gde se to dešavalo, dakle, krivičnih dela koja prolaze nekažnjeno, mi
onda imamo problem ispred sebe koji treba da rešimo, a ne da jedva čekamo da
dobijemo pohvalu iz inostranstva, za nešto što smo uradili, što je suprotno
našim interesima.
Hvala vam.
Novinar: Hvala vama.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER