Konferencija za novinare Srpske radikalne stranke, 12. mart 2020. godine

Aleksandar Šešelj: Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka smatra da Vlada
Republike Srbije nije imala strategiju u vezi sa migrantskom krizom i prilično se
pokazala neodgovornom kada je u pitanju nekontrolisani priliv migranata u našu
zemlju.
Smatramo da u svetlu najnovijih događanja, zbog širenja korona virusa, pre
svega, treba zabraniti priliv migranata u našu zemlju, zato što nije moguće
kontrolisati njihovo kretanje, nije moguće utvrditi koliko ih zaista ima, budući
da oni prelaze našu granicu na nezakonit način. Dakle, potrebna je hitna reakcija
države Srbije da se apsolutno zabrani, odnosno prekine sa prijemom migranata u
Srbiju.
Mi smatramo, kod ovog pitanja koje je prisutno u Srbiji već dugi niz godina, u
poslednje vreme se krenulo, zaista, sa jednom veoma rasprostranjenom atmosferom
straha u Srbiji među građanima Srbije, zbog informacija koje su ili tačne ili
netačne, ali činjenica je da se u Srbiji dešavaju krivična dela koja su povezana sa
migrantima, koja prolaze nekažnjeno, činjenica je da se mnogo spekuliše o broju
migranata u Srbiji, a da, zaista, zbog ovih mera, koje je Vlada Republike Srbije
preduzela zbog širenja korona virusa, zaista nije moguće obratiti toliko pažnje
na situaciju sa migrantima i nije ih moguće pratiti.
Postavlja se pitanje kako je moguće utvrditi da li je neko zaražen tim virusom
ili nije, ukoliko se ne zna na koji način je on došao u zemlju, odakle je došao i kuda
je sve prošao. Dakle, postoji realna opasnost od potencijalnog širenja tog virusa
zbog migranata koje mi, zaista, nismo u stanju da evidentiramo, nismo u stanju da ih
lociramo, niti da znamo bilo šta drugo o načinu na koji su oni u Srbiju ušli.
Dakle, zbog toga je potrebno hitno doneti mere povodom migrantskog pitanja i
potpuno i apsolutno zabraniti ulazak migranata u Srbiju. Dakle, Vlada Republike
Srbije, odnosno vlast u Srbiji, već dugi niz godina podredila je interese građana
Srbije migrantima. Mi nismo ni ksenofobi, ni rasisti, niti smo podložni
teorijama zavere, ali u ovoj situaciji ovako rešenje je opravdano, pogotovo što
najveći teret migrantske krize treba da podnesu one zemlje koje su izazvale rat u
tim državama iz kojih migranti dolaze, a mi – ni krivi ni dužni– ne bismo smeli
da trpimo posledice migrantske krize.
U skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije Srpska radikalna stranka je
otkazala sve svoje skupove u predizbornoj kampanji do kraja ovog meseca. Već smo otkazali skupove u Požarevcu, Prokuplju i Temerinu, a u drugim mestima ih još do
daljnjeg nećemo zakazivati.
Da li imate nekih pitanja?
Novinar: Što se tiče migrantske krize, na skupu prošle nedelje kada su ljudi
došli da svedoče o zločinima nad ljudima napadnutim od strane Avganistanaca...
Prebijen ispred bankomata javno je svedočio da se pričalo kako su to bili članovi
ISIS-a, te da nas vlada ništa o tome ne obaveštava. A najveći broj migranata su
mladi i vojno sposobni muškarci. Jednu ženu sa decom slikaju, a 90 posto
migranata su mladi. Kakav je vaš stav, odnosno stav Srpske radikalne stranke?
Aleksandar Šešelj: O tačnosti ili netačnosti tih informacija teško je
govoriti iz ove pozicije, ali posledica neodgovornosti Vlade Republike Srbije,
kod pitanja migrantske krize, jeste i to da mnogo takvih informacija i dolazi do
građana. Pitanje je da li su one opravdane ili ne, ali činjenica je da se strah među
građanima Srbije širi.
Dakle, Vlada Republike Srbije, pogotovo sad u ovoj situaciji, treba mnogo više
pažnje da posveti tom pitanju, da utvrdi i kontroliše kretanje migranata, broj
migranata u Srbiji i sve ostalo što joj je u mogućnosti.
Dakle, nejasno nam je da li će i migranti, koji dođu na nelegalan način u Srbiju
i budu u karantinu, odnosno da li će biti ispitani na taj virus, konkretno po tom
pitanju, a ako mi ne znamo ni gde su oni ušli u Srbiju, ni na koji način, niti gde su
pre toga bili... A te informacije, koje vi pominjete, samo govore i o neodgovornosti
i o neodgovornom pristupu vlade.
Dakle, ukoliko ima krivičnih dela, treba se ozbiljno tome posvetiti i treba,
na kraju, po zakonu po tome i postupiti, ali panika i strah, koji se žiri zbog
pitanja migranata, jeste upravo usled toga što dolaze razne informacije, a ti
slučajevi uglavnom ostaju neprovereni, a dolaze razne informacije – i one koje su
tačne i one koje su netačne, pa i čak i one koje su preterane, baš usled nedostatka
mnogo ozbiljnijeg pristupa tom pitanju, kao što nema ni dovoljno kontrole
migranata koji se nalaze trenutno u Srbiji.
Novinar: Drugo pitanje je u vezi sa tim – mi takođe imamo problem sa
Evropskom unijom, odnosno vraćanje onih migranata koji su se registrovali u
Srbiji pri ulasku – radi se o više desetina hiljada ljudi, tačno se to ne zna broj,
idu u proceni i do par stotina hiljada.
Da li postoji mogućnost da se ti ljudi iz Evropske unije vrate nazad u Srbiju kao
prvu zemlju gde su se registrovali pre nego što su ušli u Evropsku uniju? Da li
mislite da je to problem za Srbiju ili ne?

Aleksandar Šešelj: Mi smatramo da Evropska unija vidi Srbiju i zemlje
slične Srbiji isključivo kao resurs, koji može posle da koristi ili za jeftinu
radnu snagu ili za eksperimentalni poligon ili u budućnosti za parking za
migrante. To je ono što bi trebalo da bude uloga svih perifernih zemalja u
Evropskoj uniji i to se već pokazalo, tj. iskustvo nas je naučilo da je to tako.
Zbog toga smo više puta naglasili u Narodnoj skupštini, ali i u našim drugim
javnim nastupima i saopštenjima, da evropske integracije nisu pozitivna stvar za
Srbiju, te da ne bi smele da budu prioritet svih prioriteta naše državne
politike baš iz tih razloga što mi nemamo dovoljno suverenosti da donosimo
takve odluke, u skladu sa našim interesima, već i po tom pitanju, kao i po mnogim
drugim pitanjima, samo ispunjavamo ono što su nalozi iz Brisela. Dakle, mi smo
oštro protiv toga, to smo videli kao opasnost, to i dalje postoji kao opasnost, a i
pored svega toga, čak da to nije ni prisutno, ne postoji ni jedan jedini benefit koji
mi možemo da dobijemo sa političke, ekonomske, socijalne ili bilo koje druge
strane, a da je vezan za put Srbije ka Evropskoj uniji.
Novinar: Mere Vlade Srbije po pitanju korona virusa. Velika većina zemalja je
zabranila ... institucija. Nama se ovde saopštava da su naši stručnjaci pametniji
nego svi ostali na svetu, pa oni to ne preporučuju. U slučaju Bosne, Republike
Srpske, odnosno i Makedonije, one su to stopirale na 21 dan. Kakav je vaš stav?
Aleksandar Šešelj: Pa, ja ne mogu da govorim o tim temama u javnosti, zato što
ne mogu da se svađam i da se raspravljam sa stručnjacima za epidemiju, odnosno
lekarima.
Dakle, trebalo bi da postoji daleko ozbiljniji pristup, videli smo da toga u
proteklim nedeljama nije bilo toliko, odnosno nije ga bilo u dovoljnoj meri, tek u
poslednjih par dana imamo neke reakcije koje bi bile otprilike poželjnije,
odnosno deluju ozbiljnije i smatram da bi trebalo i po tom pitanju da se mnogo
ozbiljnije pristupi.
Dakle, nisam neko ko bi mogao da raspravlja o savetima lekara i da spekuliše da
li bi to trebalo da se posluša ili ne, ali pitanje širenja korona virusa nije neko
političko pitanje, nije neko pitanje po kojem bi trebale političke stranke da
zauzimaju različite stavove, već je jedno pitanje javnog zdravlja i u skladu sa tim
trebalo bi valjda da svi budu na istom zadatku, odnosno da i reč struke, ali i
političke partije ne bi trebalo da šire različite predloge ili da daju svoja
mišljenja o tom pitanju. Dakle, mislim da je tu struka, odnosno lekari, na prvom
mestu i da treba postupati po njihovim uputstvima.

Novinar: Kakav je stav Srpske radikalne stranke po pitanju eventualnog
odlaganja parlamentarnih izbora?
Aleksandar Šešelj: Zaista ne znam za sada, dakle, o tome ćemo tek razgovarati.
Ono što smo uradili jeste da smo otkazali zakazane skupove u Temerinu,
Prokuplju i Požarevcu. Nećemo ih dalje organizovati, bar ne do kraja ovog meseca, a
videćemo kako će se situacija nadalje razvijati, pa ćemo u skladu sa tim i
postupati.
Hvala vam.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER