Loznička „Toplana“ naprednjacima služi da se bahate i zloupotrebljavaju službeni položaj. Sramota!

Gradski odbor Srpske radikalne stranke Loznica ne podržava izbor novog direktora JKP "Toplana", Miodraga Dišića, imajući u vidu brojne propuste u radu za koje je bio odgovoran u prethodnom periodu, a koje je i konstatovala Državna revizorska institucija u svom izveštaju.

Naime, direktor Dišić je mimo zakona i prethodno pribavljene saglasnosti nadležnog tela Vlade Republike Srbije, zaposlio ugovorom o delu i privremeno-povremenim poslovima za 10% više od predviđenog broja zaposlenih. Iako je imao mogućnost da to zbog potreba „Toplane“ uradi preko agencija ili omladinskih zadruga, on se odlučio za ugovor o delu i time prekršio zakon. Zbog toga je protiv direktora i JKP „Toplane“ podneta prekršajna prijava i oni su presudom prekršajnog suda u Loznici proglašeni krivim. JKP "Toplana" je kažnjena sa 50.000 dinara, a direktor sa 10.000 dinara. Umesto da svoju kaznu plati iz svog džepa, isti je kaznu platio skidajući novčana sredstva sa računa preduzeća, o čemu posedujemo dokaz u vidu izvoda iz banke gde se vidi navedena transakcija.

„Za jednog radnika, Živorada Lazića, koordinator Državne revizorske institucije utvrdio je da se uopšte ne vodi evidencija o radu, odnosno o radnim satima. Gospodin direktor je radniku Milanu Paniću dodelio protivzakonit otkaz, nakon čega je tužen i izgubio je spor. Posedujemo presudu po kojoj je direktor u obavezi da istog radnika vrati na posao, uz novčanu nadoknadu za period tokom kojeg radnik nije radio i ona iznosi 303.855 dinara. Takođe, posedujemo pismene dokaze (nalozi za vožnju i isplatu dnevnica) da se službeno vozilo škoda fabija koristilo u privatne svrhe. Naime, vozilo je korišćeno za prevoz tehničkog direktora na pregled u Sremsku Kamenicu, a ne do Novog Sada, kako to piše u nalogu. Ovakva neodgovorna i bahata praksa ponavljala se u još desetak slučajeva, o čemu posedujemo dokaze u obliku naloga i lekarske dokumentacije za navedeno lice. Direktor Dišić je započeo izgradnju radionice sa magacinom u 2020. godini, raspisao javnu nabavku i dodelio ugovor 7. oktobra 2020. godine, firmi „Arhikom“ iz Novog Sada, a da nije imao važeću građevinsku dozvolu, koja je zapravo istekla. Na osnovu toga iz budžeta Grada su namenski izdvojena sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara, koja nisu utrošena u tu namenu, jer su radovi prekinuti zbog isteka građevinske dozvole, a druga još uvek nije izdata. Mi postavljamo pitanje gde su i za šta utrošena navedena sredstva“, konkretni su loznički radikali, koji zahtevaju odgovore na postavljena pitanja.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM