Uvesti nove mere pronatalitetne politike i podrške stambenoj politici u Novom Sadu!

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva grada Novog Sada za 2018. godinu, na osnovu vitalno-demografskih i medicinskih pokazatelja preporučuje jasno definisanje i sprovođenje konkretnih pronatalitetnih mera i aktivnosti u cilju poboljšanja stope rađanja. 

    „Istraživanja su pokazala da je u Novom Sadu izraženo starenje stanovništva, da je stopa nataliteta nepovoljna, a prirodni priraštaj nizak – ispod jednog promila, dok žene sve kasnije postaju majke. Srpska radikalna stranka smatra da Grad Novi Sad kao lokalna samouprava sa najvećim budžetom po glavi stanovnika, mora daleko energičnije i odlučnije da se suoči sa ovim problemom i uvede nekoliko novih podsticajnih mera, kada je pronatalitetna politika i podrška stambenoj politici u pitanju. Za pronatalitetnu politiku, putem procesa veštačke oplodnje izdvaja se svega deset miliona dinara godišnje, a ključni potez pored većih sredstava bi trebao da bude i rad na afirmaciji i upoznavanju građana koji imaju problema sa začećem sa ovim postupkom. Osim toga, mi moramo biti svesni da nam se sela svakodnevno prazne, kuće ostaju prazne, a mladi, zbog nemogućnosti zaposlenja i trajnog krova nad glavom napuštaju ne samo ruralne sredine, već i državu“ – istakla je Marina Nedeljković, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini Grada Novog Sada. 

    Srpska radikalna stranka je predložila da se ovaj problem, na teritoriji Novog Sada, delimično reši uvođenjem nove kategorije podrške stambenoj politici, koja bi podrazumevala izdvajanje sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom za mlade bračne parove u seoskim sredinama.

    „Mi moramo oživeti sela koja su udaljena od centra grada, u kojima ima sve više praznih kuća, a sve manje dece koja pohađaju prvi razred osnovne škole. Radi se u prvom redu o Stepanovićevu, Kovilju i Begeču. Ako svake godine Grad Novi Sad može da izdvaja ogromna sredstva za nepotrebne troškove poput pomoći Egzit festivalu ili pojedinim javnim preduzećima, ne vidimo zašto to ne bi mogao da učini kada su u pitanju oni kojima je pomoć najpotrebnija“ - dodala ja Marina Nedeljković. 

    Srpska radikalna stranka smatra da se ne govori dovoljno o posledicama bombardovanja u javnosti i užim stručnim krugovima, imajući u vidu da u uzrocima smrtnosti dominiraju, pored kardiovaskularnih, upravo maligne bolesti. Pored toga, jedan od velikih problema u našem sistemu zdravstva je nedostatak lekara opšte prakse, prebukiranost pojedinih specijalista i liste čekanja.  

 

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM