DONACIJE

 

Račun Srpske radikalne stranke za uplate priloga: 205-135600-09, Komercijalna banka

 


Po slovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (dalje samo Zakon), sve političke stranke finansiraju se iz:
– javnih i
– privatnih izvora. (čl. 3, st. 1 Zakona)

U smislu ovog zakona pod javnim izvorima podrazumevaju se sredstva koja se dobijaju iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave na osnovu broja poslanika, odnosno odbornika političke partije u ovim skupštinama.

Od izbora 2012. godine Srpska radikalna stranka gubi status parlamentarne političke stranke na republičkom nivou. Time je izgubila osnovna finansijska sredstva za normalno funkcionisanje i rad svih svojih odbora, jer novac koji dobija na osnovu zastupljenosti u pokrajinskoj skupštini i odbornika po opštinama i gradovima u Srbiji nije dovoljan, te smo prinuđeni da iskoristimo i drugu zakonsku mogućnost – privatni izvori finansiranja.

Privatne izvore finansiranja političke aktivnosti čine članarina, prilog, nasledstvo, legat, prihod od imovine i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji. (čl. 7 Zakona)

Članarina u Srpskoj radikalnoj stranci naplaćuje se na godišnjem nivou i važi za čitavu kalendarsku godinu. Prilog je novčani iznos, osim članarine, koji fizičko ili pravno lice dobrovoljno daje političkoj partiji.

Zakonska obaveza davaoca priloga jeste da prilog uplati isključivo sa tekućeg računa i dostavi političkoj partiji Izjavu pravnog lica / Izjavu fizičkog lica da nije prekoračio maksimalnu vrednost davanja iz člana 10. st. 1. i 2. ovog zakona (za fizičko lice – najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, za pravno lice – najviše 200 prosečnih mesečnih zarada).

Ukoliko je prilog veći od jedne prosečne mesečne zarade, Srpska radikalna stranka je dužna da u roku od osam dana na svojoj zvaničnoj internetskoj prezentaciji objavi sve podatke o prilogu (uplatilac, iznos, datum i svrha).

Hvala što pomažete rad Srpske radikalne stranke!

Kontakt
Imejl-adresa: finansije@srpskaradikalnastranka.rs
Tel.: +381 11 3166905

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM