Јул–август 2005.

032
Јул–август 2005.

САДРЖАЈ:
мр Дејан Мировић: ДА ЛИ СРБИЈА ТРЕБА ДА УЂЕ У ЕУ?
мр Олга Кот: ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЕ ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ АГРАРНОГ СЕКТОРА УКРЕЈИНЕ С ПРОЦЕНОМ ПРЕЛАСКА ЕКОНОМИЈЕ НА ИНОВАЦИОНИ ПУТ РАЗВИТКА
др Вјечеслав Соловјов:
проф. др Перо Петровић: ПРОЦЕС ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СЦГ И ИСКУСТВО ДРУГИХ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ
проф. др Сретен Сокић: САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ ТРАНЗИЦИЈЕ У РУСИЈИ
мр Младенка Иванковић: ЈЕВРЕЈСТВО У ЈУГОСЛАВИЈИ
др Бранко Надовеза: БАЛКАНСКИ ЕТНИЧКИ ПРОЦЕСИ ПО СХВАТАЊУ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
др Миодраг Перић: УСОРА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
проф. др Борислава Лилић: УЧЕШЋЕ СВЕШТЕНСТВА НИШАВСКЕ И НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ У ДОГАЂАЈИМ АСРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ С ПОЧЕТКА 19. ВЕКА
др Гордана Живковић: ПРОБЛЕМИ ЗАЈЕДНИШТВА И ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (МОГУЋИ ДОПРИНОС ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА)
др Мирољуб Јевтић: 11.9. СЕ МОГАО ИЗБЕЋИ-ЗЛОУПОТРЕБА ЏИХАДА У СВЕТСКОЈ И ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ЈАВНОСТИ
доцент др Зоран Милошевић: ОСОБЕНОСТИ РУСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА
проф. др Радмило Маројевић: "ТАМНА МЈЕСТА" У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ (VI): ГРОБ СЕ ЊЕГОВ ПРОПА НА ТА' СВИЈЕТ
Сара Флоундерс: БОСАНСКА ТРАГЕДИЈА-НЕПОЗНАТА УЛОГА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ПРЕВОД: ДОБРИЛА БЕГЕНИШИЋ
др Драгољуб Петровић - Колос: ДЕЈАН А. МИЛИЋ: "ПОЛИТИЧКА БЕСЕДА МОДЕРНЕ СРБИЈЕ"
проф. др Сима Аврамовић:
др Драгољуб Петровић - Колос: ВЕЛИКА ИСТОРИЈА СРБА
Јово Бајић: ЈОВАН ЦВИЈИЋ НА КУПРЕСУ
др Небојша Теофиловић: ФУДБАЛ И ХУЛИГАНИ У СРБИЈИ
Јован Мирковић: ТРИ КЊИГЕ О ЈАСЕНОВЦУ МИЛАНА БУЛАЈИЋА
проф. др Марко Атлагић: ВЕЛИКОХРВАТСКА ИДЕЈА КАО ОСНОВА ГЕНОЦИДНЕ ПОЛИТИКЕ ПРЕМА СРБИЈА У ХРВАТСКОЈ ОД XVВЕКА ДО ДАНАС
Душанка Шолаја: ИСИДОРА СЕКУЛИЋ


Година издања: 2005.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ