Новембар–децембар 2005.

034
Новембар–децембар 2005.

САДРЖАЈ:
проф. др Перо Петровић: ДОМЕТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ
проф. др Љубиша С. Стојмировић: ПРИВАТИЗАЦИЈА-ПРОПУШТЕНА ПРИЛИКА
др Миленко Џелетовић:
Николић:
др Небојша Теофиловић: КОРУПЦИЈА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА КУЛТУРЕ
др Добрица Весић: МЕЂУЗАВИСНОСТ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И НИВОА КОРУПЦИЈЕ
мр Велимир Иветић: ДОПРИНОС СРБА СТВАРАЊУ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ У АНТИФАШИСТИЧКОЈ БОРБИ 1941-1945
др Бранко Надовеза: ПОЛИТИЧКА МИСАО МИЛОСЛАВА СТОЈАДИНОВИЋА
др Бранко Надовеза: МИТОЛОГИЗАЦИЈА ЛИЧНОСТИ МИЛОША ОБИЛИЋА
др Драгољуб Петровић: КВАЛИТЕТИ ЦЕНТРАЛНОГ ТИПА У ДЕЛУ ЦВИЈИЋА
доцент др Радмила Обрадовић: ЕТНОНИМИ У СРПСКИМ НАРОДНИМ ПОСЛОВИЦАМА И ИЗРЕКАМА
Исидор Ђуковић: ПЕГАВИ ТИФУС У СРБИЈИ ОД 1914. ДО 1915. ГОДИНЕ
проф. др Радмило Петровић: ПРИКАЗ КЊИГЕ ДР СРЂАНА МАРКОВИЋА "ЖИВОТ И ДЕЛО СВЕТИСЛАВА АРСИЋА БАСАРЕ"
др Драгољуб Петровић: ЧЕНТО И ЧЕНТОИЗАМ
мр Дејан Мировић: СУДАН
др Милорад Радусиновић: ЈЕДАН ТРАГ О ЊЕГОШУ У РУСКОЈ ШТАМПИ 1840.


Година издања: 2005.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ