Септембар–октобар 2004.

027
Септембар–октобар 2004.

САДРЖАЈ:
проф. др Перо Петровић: ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Владо Ст. Маријан: "НАРОДНИ ОДИСАЈ" И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНУ СКУПШТИНУ 18. МАЈА 1893. ГОДИНЕ
др Никола Живковић: КОНТРИБУЦИЈЕ У СРБИЈИ 1941-1944
др Бранко Надовеза: ИДЕОЛОГИЈА СРПСКОГ КОНЗЕРВАТИЗМА ЖИВОЈИНА ПЕРИЋА
Перуника Петровић: РУМУНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА У ЈУГОСЛАВИЈИ ОД 1945. ДО 1963.
Божидар Јовановић: ПРВИ ПОЗНАТИ РУСКИ ОФИЦИР У КАРАЂОРЂЕВОМ УСТАНКУ
Душан Рашковић: УЛОГА НАРОДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ У ПОЛИТИЧКОМ У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ ДРНИША, 1921-1941. ГОДИНЕ
проф. др Душко Томић: КОСОВСКА КРИЗА У ИНТЕРЕСНОЈ СФЕРИ КОРПОРАТИВНОГ КАПИТАЛИЗМА
мр Дејан Б. Ђурђевић: УТИЦАЈ ИМОВИНСКИХ ПРИЛИКА НАСЛЕДНИКА НА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКОНСКОГ НАСЛЕДНОГ ДЕЛА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
др Небојша Теофиловић: НАСИЉЕ МЛАДИХ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
Зоран Милошевић: ДРЖАВА У САВРЕМЕНОЈ ДРУШТВЕНОЈ ДОКТРИНИ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ
Снежана Милошевић: САВРЕМЕНА КРИЗА ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА
проф. др Радмило Петровић: ФРЕСКА СА ПРЕДСТАВОМ ЗЕТСКОГ КРАЉА МИХАЈЛА У ЦРКВИ СВ,. МИХАЈЛА
мр Дејан Мировић: КАКО ЈЕ ММФ РАСТУРИО ДРУГУ ЈУГОСЛАВИЈУ
проф. др Перо Петровић: ЕКОЛОГИЈА - ЈЕДАН ОД ОСНОВНИХ ПРЕДУСЛОВА ПРИСТУПА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
др Милутин Фолић: ДР АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВИЋ, "ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ЦРНОГОРАЦА 1918-1953" У ИЗДАЊУ "ЗИПС", РАДИКАЛНА СРТАНКА СРБИЈЕ, БЕОГРАД 2002
мр Јасмина Челебић: КАКАВ ДИРЕКТОР НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН?
Драгољуб Петровић - Колос: ЋИРИЛИЦА - ПИСМО НАЈСАВРШЕНИЈЕ
Г. А. Зјуганов: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СУДБИНА ЧОВЕЧАНСТВА - ПРЕВОД: МР ДРАГАН ЈАНКОВИЋ


Година издања: 2004.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР

ИНСТАГРАМ