Томислав Николић: ПОШТЕНОГ ЈЕ ЛАКО ПРЕВАРИТИ

63
Томислав Николић: ПОШТЕНОГ ЈЕ ЛАКО ПРЕВАРИТИ

Рецензенти: Филип Стојановић, Јадранко Вуковић
Аутор предговора: Горан Цветановић
Година издања: 2008.

ВИДЕО СНИМЦИ

ТВИТЕР