Akcija Srpske radikalne stranke: „Knjige za sve“

Miodrag Jovanović: Dame i gospodo! Gradski odbor Srpske radikalne stranke, svojom akcijom Knjiga za sve, ovom prilikom uvećava knjižni fond crkvene biblioteke u selu Kutleš. Danas doniramo preko 70 knjiga izdanja prof. dr Vojislava Šešelja, kao i knjige namenjene deci. Pored akcije, koje smo sproveli u isturenom odeljenju Narodne biblioteke Radoje Domanović u Predejanu, Gradski odbor Srpske radikalne stranke nastavlja sa sprovođenjem ove akcije na široj teritoriji grada Leskovca.

Knjiga je za čoveka čarolija, magija koja onom ko je ima daje naročite sposobnosti i izuzetnu moć. Čak i ako je ona iluzija, a nije i ne bi trebalo da bude, ta napisana reč, rukopisna ili štampana, daje mogućnost kulturi da bude bogatija za jedan zanos koji vredi čitavo bogatstvo. Potreba čoveka, da čita, i da piše, da knjigu iluminiše, pokazuje svest o nasušnosti i način ispoljavanja sebe i svog pripadništva zajednici pisane ili kazane reči. Život nacije se ne sme posmatrati samo kroz reč, a biće tako i u ostalom, knjiga predstavlja život i tako će biti.

Knjiga oplemenjuje čoveka i pokreće njegovu estetsku aktivnost, ona širi čitaočeve vidike i uči ga mudrosti. Književno delo je zagonetka koja se ne da odgonetnuti do kraja.

Kada se u našim galerijama pogledaju portreti, lako je uočiti kako su mnoge ličnosti volele da se uz njih na stolu ili u ruci, budu knjige. Knjige, uostalom ne bi ni postojale ukoliko ne bi bilo onih koji bi ih čitali. Najstarija crkvena biblioteka jeste ona u manastiru Hilandar, u kojoj se osam vekova bez prekida sakuplja neprocenljivo kulturno blago.

Zbirka knjiga čoveka otvara pogled u duh i karakter, daje način da opazi visinu, širinu i pravac obrazovanja.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM