Avgust–septembar 2006.

047
Avgust–septembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (12.10.2004–30.11.2004)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER