Avgust–septembar 2006.

048
Avgust–septembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (1.12.2004–19.1.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM