Avgust–septembar 2006.

049
Avgust–septembar 2006.

SADRŽAJ:
dr Branko Nadoveza: POSTANAK I DELATNOST SRPSKE RADIKALNE STRANKE MILANA STOJADINOVIĆA
dr Miodrag D. Perić: ORGANIZACIJA USTANIČKE VLASI U MAKEDONIJI ZA VREME ILINDENSKOG USTANKA SA POSEBNIM OSVRTOM ORGANIZACIJE VLASTI KRUŠEVAČKE REPUBLIKE
dr Zoran Milošević: POLITIKA SRPSKE RADIKALNE STRANKE U OGLEDALU DNEVNIKA "POLITIKA" 2001-2003. GODINE
prof. dr Mališa Stojanović: O SRPSKIM VLADARIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA KRALjA PETRA
dr Milan Vanku: DOPRINOS PORODICE ALEKSIĆ KULTURI BANATA U XIX I XX VEKU
dr Dragoljub Petrović - Kolos: PRIKAZ KNjIGE PROF. DR MILAN VANKU: "SRPSKO -JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKI ODNOSI KROZ VEKOVE", BEOGRAD 2005.
prof. dr Gligor Popi:
dr Branko Nadoveza: PROJEKAT VELIKE SRBIJE DR VOJISLAVA ŠEŠELjA
prof. dr Orhan Karoglu: KRATKOTRAJNI PERIOD SOLIDARNOSTI NA BALKANU U PERIODU JULI-AVGUST 1908. GODINE
SRBI U NEMAČKOJ - SEDAM POGLAVLjA ISTORIJE KULTURE
Peter Kunc: KRATKA ISTORIJA SRBA
NAUČNI SKUP: REPUBLIKA SRPSKA KRAJNINA - JUČE, DANAS, SUTRA


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER