Avgust–septembar 2006.

046
Avgust–septembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (27.1.2004–15.9.2004)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM