Januar–april 2018.

103
Januar–april 2018.

dr Nikola Žutić: HRVATSKO-ŠIPTARSKA ZLOUPOTREBA ILIRSKOG IMENA
dr Nikola Žutić: VATIKANSKI „EKUMENIZAM” PREMA „JERETICIMA” (PROTESTANTIMA) I „ŠIZMATICIMA” (PRAVOSLAVNIM SRBIMA) OD XV DOXIX VEKA
dr Milenko Pekić: DJELATNOSTI SVETISLAVA STRALE NA KOSOVU I METOHIJI
Milovan Matić: SRPSTVO NIKOLE TESLE
dr Milorad P. Radusinović: SRPSKO–CRNOGORSKA EPIZODA IZ VREMENA KRIMSKOG RATA 1854. GODINE
dr Milorad P. Radusinović: ČETIRI KRATKA LIPRANDIJEVA ZAPISA O OSMANU PAZVAN-OGLUU IZ 1877. GODINE
dr Milorad P. Radusinović: NEKOLIKO DOKUMENATA O SRPSKIM VOJNIM BJEGUNCIMA U CRNOJ GORI 1914. GODINE
dr Nikola Žutić: JEZUITSKI GIMNAZIJALAC EDO LjUBIĆ – ČETNIČKI „ŠLAGER” PJEVAČ
mr Nikola Milovančev: PRILOZI O SRBIMA LIKE I GORSKOG KOTARA STRADALIM OD PARTIZANA I KP HRVATSKE
Danica Petrović: UTICAJ RUSKE PRAVOSLAVNE CRKVE NA POLITIKU RUSIJE U 21. VEKU
dr Nikola Žutić: SRPSKA „ANEKSIJA” CRNE GORE 1918. ILI „ZELENAŠKA” AMPUTACIJA SRPSKE ZEMLjE 1945. I 2006.


Godina izdanja: 2018.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM