Januar–februar 2010.

085
Januar–februar 2010.

SADRŽAJ:
prof. dr Nebojša Teofilović: POLITIKA PREVENCIJE KRIMINALITETA
prof. dr Miodrag Jović:
Žarko Jovanović: RADNIČKA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA I GUPE "ABRAŠEVIĆ" U MAKEDONIJI 1919-1941
prof. Natalija Jovanović:
dr Branko Nadoveza: MAKEDONIJA U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA
mr Velimir Šešum: OSNIVANjE FUDBALSKOG KLUBA DONjEG MILANOVCA 1932.
dr Milorad P. Radusinović: CRNA GORA I RUSIJA U VREME ANEKSIONE KRIZE 1908–1909.


Godina izdanja: 2010.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM