Jul–decembar 2017.

102
Jul–decembar 2017.

dr Bojan Dimitrijević: GENERAL MLADIĆ: NA RATNOJ DUŽNOSTIU KNINU 1991-1992.
prof. dr Nikola Žutić: SRPSKA DALMACIJA – „SRPSKO-DALMATINSKI MAGAZIN” (1836 – 1873) O ETNOGRAFIJI DALMACIJE
Milovan Matić: MILUTIN TESLA – OTAC NIKOLE TESLE
mr Salih Selimović: MUSLIMANI SRPSKOG POREKLA I NjIHOVA DENACIONALIZACIJA
mr Nikola Milovančev: SRBI I SRPSKA VLASTELA BRANKOVIĆI NA PODRUČJU DANAŠNjE SLOVENIJE I SEVERNE ITALIJE U XV VEKU
prof. dr Nikola Žutić: KOMUNISTIČKI ZLOČINI U TESLINOM SELU RADUČU
Saša Nedeljković: SOKOLI KRALjEVINE JUGOSLAVIJE I SMUČARSKI SPORT U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI
Nikola Cimbaljević: PRVOSTEPENI POSTUPAK PROTIV PROF. DR VOJISLAVA ŠEŠELjA PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU (MASTER RAD IZ PREDMETA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO)
dr Gordana Živković: ISIHAZAM – MOGUĆI ISKORAK IZ LAVIRINTA DRUŠTVENE PATOLOGIJE
Ana Mikitenko: PRAKSA KAŽNjAVANjA I SPREČAVANjA GENOCIDA: PREDNOSTI I SLABOSTI MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU U POREĐENjU SA MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE
Volfgang Šomburg: NEKA RAZMIŠLjANjA O PRAVU NA SAMOZASTUPANjE PRED MEĐUNARODNIM TRIBUNALIMA
Vera Stojarova, Hana Vikoupilova: POPULIZAM NA BALKANU – SLUČAJ SRBIJE
Gabrijela Kišiček: RATNA RETORIKA – PRIMER BIVŠE JUGOSLAVIJE
Robert Dž-P. Hok: ŠEŠELj OSLOBOĐEN: AKTIVNOSTI ADPN-A U VEZI S LjUDSKIM PRAVIMA


Godina izdanja: 2017.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM