Jun–jul 2006.

044
Jun–jul 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (15.10.2003–2.12.2003)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM