Maj–avgust 2018.

104
Maj–avgust 2018.

dr Bojan Dimitrijević: GENERAL MLADIĆ I DOGAĐAJI U SREBRENICI JULA 1995. GODINE
mr Salih Selimović: USTAŠKA NDH U SJENIČKOM SREZU MAJ-SEPTEMBAR 1941.
mr Salih Selimović: U STAROJ RAŠKOJ MUSLIMANI SLAVE HRIŠĆANSKE PRAZNIKE
dr Nikola Žutić: PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ IZ DOBA UNIJE
dr Milorad P. Radusinović: „SJEVERNAJA PČELA” O SRBIJI 1830. GODINE
dr Milorad P. Radusinović: NEMAČKI ETNOGRAF O DREVNIM DODIRIMA SRBA I RUSA
Saša Nedeljković: KULTURA U DUBROVNIKU POSLE PRVOG SVETSKOG RATA
Saša Nedeljković: SOKOLSKO DRUŠTVO GOSPIĆ
dr Milorad P. Radusinović: NEMAČKI NAPIS O JASENOVCU IZ 1942. GODINE
mr Nikola Milovančev: NIKO BARTULOVIĆ (1890-1990) I NjEGOVI SABORCI
mr Nikola Milovančev: PRILOZI O SRBIMA STRADALIM OD PARTIZANA I KP HRVATSKE
dr Nikola Žutić: PRAVNI PROVIZORIJUM U SUDSTVU KRALjEVINE SHS 1918-1928.
dr Nikola Žutić: ANTISRPSKI FALSIFIKATI U UDžBENICIMA ISTORIJE
Jovan dr Kršić: DEMOGRAFIJA ŠIPTARA NA KOSOVU I METOHIJI
prof. dr Veselin Đuretić: GOVOR KOJI JE PRIPREMLjEN ZA PROTESTNI SKUP U PODGORICI 10. OKTOBRA 2017. GODINE ALI KOJI ZBOG ZABRANE NIJE ODRŽAN


Godina izdanja: 2018.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM