Maj–jun 2002.

015
Maj–jun 2002.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE U HAGU


Godina izdanja: 2002.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM