Maj–jun 2004.

025
Maj–jun 2004.

SADRŽAJ:
prof. dr Sreten Sokić: REFORMA TRŽIŠTA RADA U SRBIJI
dr Gordana Živković: PRAVOSLAVNI KONCEPT NARODA
prof. dr Duško Tomić: SUKOB I KONVERGENCIJA INTERESA RUSIJE I AMERIKE NA BALKANU
prof. dr Marko Atlagić: PLEMSTVO I GRBOVI NEKIH PLEMIĆA CINCARA PRISUTNIH NA TEMIŠVARSKOM SABORU 1790. GODINE
dr Bojan B. Dimitrijević: "BRAĆO HRVATI..." ĐENERAL DRAŽA MIHAILOVIĆ O HRVATIMA 1941-1945
prof. dr Veljko Đurić: POLITIČKE I DRUGE AKTIVNOSTI HRVATSKE SELjAČKE STRANKE U DUBROVAČKOM SREZU U PROCESU KROATIZACIJE
Jovan Mirković: MEMOARI I DRUGA SEĆANjA KAO IZVORI O JASENOVAČKOM LOGORU
dr Branko Nadoveza: DOSITEJ OBRADOVIĆ I MASONERIJA
dr Ljubomir Petrović: NACIONALNA IDEJA U PESNIŠTVU ĐURE JAKŠIĆA 1853-1878. GODINE
dr Nikola Žutić: ILIRIZAM - JUGOSLOVENSTVO - HRVATSTVO
docent dr Zoran Milošević: NOVI POKUŠAJI RIMOKATOLIČKE CRKVE DA POTČINI PRAVOSLAVNE
dr Milenko Dželetović: AKTUELNI MONETARNI I SPOLjNOTRGOVINSKI TOKVI - SUMORNA SLIKA
mr Vojislav M. Kršić: LjUDI ISKVARENE MANTALNE MATRICE
prof. dr Radmilo Marojević: SRPSKE TEME IZ CRNOGORSKOG UGLA (II)
dr Branko Nadoveza: NACIONALIZAM U 21. VEKU
prof. dr Radmilo Petrović: ANTIČKA ANTICIPACIJA NjEGOŠEVE LUČE MIKROKOZME


Godina izdanja: 2004.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM