Maj–jun 2006.

043
Maj–jun 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (28.8.2003–14.10.2003)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM