Mart–april 2000.

002
Mart–april 2000.

SADRŽAJ:
prof. dr Žarko Ristić: UPRAVLjANjE EKONOMSKOM NAUKOM
prof. dr Slobodan Komazec: NOVAC I EKONOMSKI PROCESI U SAVREMENOJ TEORIJI
prof. dr Žarko Ristić: MONETARNA POLITIKA IZMEĐU STABILNOSTI I EKONOMSKOG RASTA
prof. dr Slobodan Komazec:
prof. dr Vlajko Petković: EKONOMIJA ZNANjA I KADROVSKI MENADžMENT
prof. dr Žarko Ristić:
prof. dr Bogdan Ilić: ZNAČAJ SAVREMENE POLITIČKE EKONOMIJE ZA RAZVOJ ZEMALjA U TRANZICIJI
mr Jorgovanka Tabaković: REFORMA BANKARSKOG SISTEMA JUGOSLAVIJE
prof. dr Žarko Ristić: EKONOMIJA HUMANOG KAPITALA
prof. dr Bogdan Ilić:
prof. dr Đorđe Piljević: RAD VLADIMIRA GAĆINOVIĆA I PERA SLIJEPČEVIĆA U AMERICI NA SLANjU DOBROVOLjACA NA SOLUNSKI FRONT
dr Dragoljub Petrović: SLOVENI U TACITOVOJ GERMANIJI
dr Branko Nadoveza: RADIKALI I KONKORDATSKO PITANjE
dr Nikola Žutić: JUGOSLOVENSTVO KATOLIČKE CRKVE
mr Ljiljana Stošić: POLITIČKI I VERSKI ŽIVOT SRBA IZMEĐU DVE VELIKE SEOBE (1690–1740)
mr Marko Hoare: KPJ U BOSNI I HERCEGOVINI (1918–1939)
Maja Miljković: SRPSKI POGLED NA MAKEDONIJU
docent dr Snežana Petrović: PRAVNE I POLITIČKE STUDIJE NA LICEJU I VELIKOJ ŠKOLI
docent dr Vladan Jončić: UČESNICI MEĐUNARODNOG ORUŽANOG SUKOBA KOJI IMAJU PRAVO NA STATUS RATNOG ZAROBLjENIKA
dr Gordana Paunović: UTICAJ NATO AGRESIJE NA PSIHOSOCIJALNE REAKCIJE
prof. dr Vojislav Šešelj: POJAM POLITIKE I PREDMET POLITIKOLOGIJE
dr Dušan Tomić: TERORIZAM I KRIMINOLOŠKO-MAFIJAŠKI ASPEKTI KOSOVSKE KRIZE I AGRESIJA NA SRJ, SPREGA DVE VRSTE TERORIZMA
prof. dr Oliver Antić: PRAVO I NEPRAVO
dr Branko Nadoveza: IZDAVAČKA DELATNOST VLADIMIRA MAKSIMOVIĆA
prof. dr Nikola Poplašen: PRETPOLITIČKA EROZIJA VLADAVINE PRAVA
prof. dr Vojislav Šešelj: SRPSKA NACIONALNA SVEST – EMIGRANTSKI OPUS PROFESORA LAZE M. KOSTIĆA
dr Kosta Nikolić: ISTINA O ČETNICIMA
prof. dr Nikola Poplašen: DAVID I GOLIJAT
prof. dr Nikola Poplašen: ISTORIJSKA ISTINA U DELIMA LAZE M. KOSTIĆA
dr Dragoljub Petrović: VELIKI PODUHVAT
dr Milan Lazić: PRIKAZ KNjIGE "STRANCI O SRBIJI"
dr Nikola B. Popović: ODNOS RUSIJE PREMA SRPSKOM NACIONALNOM IDEALU (1878–1912)


Godina izdanja: 2000.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM