Mart–april 2001.

008
Mart–april 2001.

SADRŽAJ:
prof. dr Sreten Sokić: POREZI-REFORMA ILI FISKALNA PRESIJA
prof. dr Ljubiša S. Stojmirović: PONAŠANjE MENADžERA
dr Blagoje Babić: PREDUSLOVI ZA REFORMU FINANSIJSKOG SISTEMA
prof. dr Marko Atlagić: GRBOVI NEKIH SRPSKIH PREMIĆKIH PORODICA SA GENERALSKIM ČINOM U DUBROVNIKU, DALMACIJI, HRVATSKOJ I SLAVONIJI U 18. I 19. VIJEKU
prof. dr Marko Atlagić: KOBILIĆ-LAŽNO IME MILOŠA OBILIĆA U FUNKCIJI PROGLAŠENjA HRVATOM
dr Nikola Žutić: ANTIJUGOSLOVENSKE I SRBOFOBSKE AKCIJE RIMOKATOLIČKE CRKVE I ITALIJE U ALBANIJI I NA KOSMETU
akademik Bogumil Hrabak: KRALj NIKOLA I NjEGOVE PRISTALICE PREMA ARBANASIMA 1918-1920
mr Đorđe Đekić: POREKLO I ZNAČENjE LOBANjE NA ČETNIČKOJ ZASTAVI
dr Branko Nadoveza: VLADIMIR DVORNIKOVIĆ O FAKTORIMA BALKANSKE KULTURNE (DEZ)INTEGRACIJE
mr Nenad Ž. Ž. Petrović: OPŠTI PREGLED NA CENZURU ŠTAMPE U SRBIJI KRAJEM 19. VEKA
Maja Miljković: "POLITIKA" I ČLANCI O MAKEDONIJI (JUŽNOJ SRBIJI) 1919-19283
prof. dr Dragi Maliković: VELIKE SILE I BALKANSKE DRŽAVE PREMA DOGAĐAJIMA NA KOSOVU I METOHIJI 1908-1912. GODINE
dr Kosta Nikolić: OD "SRPSKOG ROBINA HUDA" DO "NACIONALNOG IZDAJNIKA"
mr Radisav Kovačević: EKONOMSKE PRILIKE U CRNOJ GORI ZA VREME IZLAŽENjA LISTA "ZETA"
dr Momčilo Isić: PISMENOST U SRBIJI DO PRVOG SVETSKOG RATA
prof. dr Đorđe Piljević: NACIONALNO I DUHOVNO DELO I MUČENIČKA SMRT SVETOG MITROPOLITA PETRA ZIMONjIĆA
dr Aleksandar A. Miljković: SRPSKO PRAVOSLAVLjE I EVROPSKA KULTURA U UMETNOSTI
docent dr Slobodan Miladinović: VLADAJUĆE ELITE IZMEĐU GRAĐANSKOG INDIVIDUALIZMA I SOCIJALISTIČKOG KOLEKTIVIZMA UOČI RASPADA JUGOSLAVIJE
dr Zoran Milošević: SAVREMENA DRUŠTVENA DOKTRINA RIMOKATOLIČKE CRKVE
dr Duško Tomić: AGRESIJA NATO ALIJANSE NA SRJ
dr Gordana Paunović: PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI KRIZE I HAOSA
prof. dr Sreten Sokić: IZBORI U REPUBLICI SRBIJI 23. DECEMBRA 2000–JEDAN ASPEKT ISKUSTVENE ANALIZE
dr Branko Nadoveza: PIRKAZ KNjIGE "FENOMENOLOGIJA BALKANSKOG DESPOTIZMA"
Slavica Stevanović: GORAN HORVAT - CRTEŽI
dr Milorad Radusinović: NACIONALNO I INTERNACIONALNO U NASTAVI ISTORIJE
Sima Petrović: MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA 1600-1918-1920: ISTORIJA I AKTUELNOST
dr Branko Nadoveza: KONKORDAT I DRŽAVNI SUVERENITET
dr Marjan Zidaru: RUMUNIJA, ISTOČOEVROPSKA BEZBEDNOST POSLE RATA NA KOSOVU
dr Zoran Milošević: RADIKALI REPUBLIKE SRPSKE-ŽRTVE NEOLIBERALA
prof. dr Milorad S. Keranović: CIVILNO DRUŠTVO
dr Venceslav Glišić: TEŽAK PUT DO ISTINE O JASENOVCU
prof. dr Miodrag Ranković: POSLERATNA SCENA KOSMETSKE DRAME
prof. dr Milan Vanku: ZAJEDNICA BALKANSKIH DRŽAVA
Vinko Đurić: JEDNO POGLAVLjE IZ KNjIGE "VLADIMIR PUTIN I VASKRS RUSIJE"
dr Dragoljub Petrović: AGRESIJA I DEMOKRATIJA - PRIKAZ KNjIGE DR ZORANA AVRAMOVIĆA
dr Radomir D. Đorđević: ARHEOLOGIJOM DO ISTINE O STAROSTI SRPSKOG NARODA
Slobodan Nagradić: ZLOČIN ZABORAVA ZLOČINA
Ruža Jelovac: VOZAREV KRST
Biljana Paunović:
Jovan Mirković: 324 SATA ĆUTANjA ZA DECU NA JASENOVAČKIM STRATIŠTIMA
prof. dr Milan Bačević: KATAKLIZMA SAMOUPRAVNOG SOCIJALIZMA
prof. dr Mirko Zurovac: ISKUSTVENA POTVRDA SAZNANjA
Aleksandra Kraguljac: KOMENTAR PREDLOGA ZAKONA O SARADNjI SA MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM
prof. dr Radivoje Marinković: RECENZIJA UDžBENIKA "POLITIČKI SISTEM"
prof. dr Nikola Poplašen: POLITIKA KAO OSVAJANjE SLOBODE
prof. dr Milijan Popović: NAUČNA KRITIKA NEUMNE ZBILjE KAO POLITIČKI DELIKT
prof. dr Sreten Sokić: POLITIČKI DELIKT SA KONKRETNIM SMISLOM
prof. dr Vojislav Šešelj: PORTAGONISTI BULDOŽER-DEMOKRATIJE U AKCIJI NA PRAVNOM FAKULTETU
Elena Božić Talijan: PRAVO JAČEG


Godina izdanja: 2001.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM